Velkommen til Kirkegårdsforeningen - en ideell og uavhengig forening stifta i 1966
Formålet er å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

FAGUS Vinterkonferanse 2015: Jordkvalitet og massehåndtering

FAGUS` vinterkonferanse 2015 finner sted 12. februar. Blant temaene på konferansen er hvordan vekstjord skal beskrives for å sikre en god kvalitet, hvilke uønskede organismer som kan finnes i jord og hvordan man kan møte lovens krav til håndtering av

Les mer

Godt nytt år!

Vi ønsker våre medlemmer og venner et riktig godt 2015!

Les mer

Høringsuttale fra NFK om “Lik og likskap”

I sin høringsuttalelse vektlegger NFK-styret behovet for forskning på tema knyttet til grunnforhold og kremasjon. I tillegg var behovet for et styrket rådgivningsmiljø og bedre tilgang på relevant statistikk prioriterte tema.

Les mer

Fagdager og årsmøte 2014

Da er fagdagene gjennomført, med stor påmelding og gode tilbakemeldinger. Og årsmøtet vedtok nye reviderte vedtekter. Bilder og foredrag er lagt ut under fanen "kursvirksomhet"

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Fagdager 2014 i Kristiansand 9.-11. september

Velkommen til årets fagdager i Kristiansand! Vi har satt sammen et program vi håper kan interessere. Det blir både praktiske tema om bevaring, den nye SOSI-standarden, jordkvalitet og planting, og en grundig presentasjon av rapporten "Lik og likskap" og tallene bak

Les mer

Årsmøte i Kirkegårdsforeningen

Det innkalles til årsmøte tirsdag 9. september kl. 16.00 på Quality Hotel & Resort Kristiansand. Foruten ordinære årsmøtesaker foreligger det et forslag til revisjon av vedtektene.

Les mer

Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen "Kirkegården ikke lenger siste hvilested". Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

Les mer

Kremasjonsstatistikk 2013

Kremasjonsstatistikken for Norge i 2013 er nå klar. Kremasjonsprosenten viser en oppgang på 1 %, fra 37 i 2012 til 38 i 2013.

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer

Årets kurs og fagdager er klare!

Fagdagene i år blir i Kristiansand 9. - 11. september, og i tillegg blir det egne fagdager for krematorier på slutten av året. Det blir ett kurs i administrasjon av gravplasser, og to kurs i praktisk gravplassdrift (vår og høst).

Les mer

Omtale av plastgrav-problem i Oslo i Wall Street Journal

Det er ikke hver dag man finner norske kirkegårdssaker på forsiden av en stor amerikansk avis! Men Wall Street Journal fant plast-problematikken og løsningen som Oslo bruker som så interessant at de brukte plass på saken både i papiravisen og

Les mer

Vellykket Nordisk kongress om kirkegård og krematorium

Da er Nordisk kongress gjennomført med suksess! 402 deltagere var med på konressen 4.-6. september, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Gode, aktuelle foredrag fra hele Norden, befaring på kirkegård […]

Les mer

NFK bidrar i ny bok: “Den offentlige sorgen”

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Les mer

Byggeskikkpris til Blomregna gravplass i Førde

Førde kommune har tildelt Blomreina gravplass byggeskikkprisen 2013. Kirkeverge Oddvar Etnestad og hans medarbeidarar er stolte over både Blomregna og prisen!

Les mer