Norsk forening for kirkegårdskultur (NFK) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for kirkegårdskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Ledig stilling

Kirkegårdsforeningn og KA samarbeider om en rådgiverstilling, og det søkes nå etter ny person i stillingen. Praktisk fungerer det slik at ansettelsen er hos KA, så leier Kirkegårdsforeningen inn 50 % fra dem. Arbeidssted er Kirkens hus i Oslo.

Les mer

Nordisk gravminnekonkurranse

Hvert 4. år arrangerer den nordiske samarbeidsforeningen (NFKK) en kongress. I 2017 blir den i København, og samtidig arrangeres det en gravminnekonkurranse

Les mer

Spørreundesøkelse

Da er spørreundersøkelsen lukket, tusen takk til alle dere som bidro! Resultatet blir lagt fram på våre jubileums-fagdager 2016 i Drammen - Kanskje vi ses der?

Les mer

Spørsmål til gravplassrådgiveren

I bladet Kirkegården har vi en fast spalte som heter "Spør gravplassrådgiveren". Disse spørsmålene, og ikke minst svarene, blir nå fortløpende lagt ut under "Fagstoff"

Les mer

Debattinnlegg om gravferdsavgiftene

Leder og nestleder i Kirkegårdsforeningen Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har skrevet en kronikk i Bergens Tiende om behovet for endringer i gravferdsavgiftene. Les også hva kulturministeren svarte i stortinget om Lae-utvalgets anbefaling om kremasjonsavgiften, og KA's tilsvar om saken.

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen "Kirkegården ikke lenger siste hvilested". Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

Les mer

Årets kurs og fagdager er klare!

Årets første kurs blir naturvennlig grøntanleggdrift i Stavanger i mars med gartner og ildsjel Morten Bragdø, og så følger praktisk gravplassdrift i april i Tromsø. Hjertelig velkommen til våre kurs og fagdager, for faglig oppdatering, møte med kolleger og

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer

NFK bidrar i ny bok: «Den offentlige sorgen»

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Les mer

Byggeskikkpris til Blomregna gravplass i Førde

Førde kommune har tildelt Blomreina gravplass byggeskikkprisen 2013. Kirkeverge Oddvar Etnestad og hans medarbeidarar er stolte over både Blomregna og prisen!

Les mer

Hvem skal begrave oss?

Som en reaksjon på Stålsett-utvalgets forslag om at den offentlige gravferdsforvaltningen skal overføres til kommunen, har leder i Kirkegårdsforeningen Hans Jakob Nes og direktør i KA Øystein Dahle skrevet en […]

Les mer

Stålsett-utvalget ønsker kommunal gravferdsforvaltning

7. januar overrakte Sturla Stålsett NOU 2013:1 ”Det livssynsåpne samfunn” til kulturminister Hadia Tajik. NOU-en er et forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Et av forslagene utvalget kommer med […]

Les mer

Rådgiver i gravplassaker Åse Skrøvset

Åse Skrøvset er ansatt som rådgiver i gravplassaker. Hun er utdannet landskapsarkitekt. Skrøvset kan nås på tlf 958 78 444 og e-post aase.skroevset@kirken.no

Les mer