Velkommen til Kirkegårdsforeningen - en ideell og uavhengig forening stifta i 1966
Formålet er å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Kirkegården nr. 1-2015

Årets første nummer av vårt fagblad Kirkegården ble distribuert før påske. I Helge Klingbergs artikkel om bispedømmet med de rike gravminnetradisjonene, var det beklageligvis noen feil.

Les mer

Kurs i praktisk gravplassdrift

Det var så stor rift om plassene på vårt kurs i praktisk gravplassdrift at vi besluttet å sette opp et nytt kurs i oktober. Kurset er nå også en modul i gravplasskolen. (Klikk på "les mer" for link)

Les mer

Kremasjonsstatistikk 2014

Da er kremasjonsstatistikken for 2014 klar. Fortsatt stiger andelen av kremasjoner, og er nå oppe i 39 prosent.

Les mer

Årets kurs og fagdager er klare!

Årets første kurs blir praktisk gravplassdrift i april, og fagdagene blir i august i Bergen. Hjertelig velkommen til våre kurs og fagdager, for faglig oppdatering, møte med kolleger og ny inspirasjon!

Les mer

Høringsuttale fra NFK om “Lik og likskap”

I sin høringsuttalelse vektlegger NFK-styret behovet for forskning på tema knyttet til grunnforhold og kremasjon. I tillegg var behovet for et styrket rådgivningsmiljø og bedre tilgang på relevant statistikk prioriterte tema.

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer

Fagdager og årsmøte 2014

Da er fagdagene gjennomført, med stor påmelding og gode tilbakemeldinger. Og årsmøtet vedtok nye reviderte vedtekter. Bilder og foredrag er lagt ut under fanen "kursvirksomhet"

Les mer

Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen "Kirkegården ikke lenger siste hvilested". Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

Les mer

NFK bidrar i ny bok: “Den offentlige sorgen”

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Les mer

Byggeskikkpris til Blomregna gravplass i Førde

Førde kommune har tildelt Blomreina gravplass byggeskikkprisen 2013. Kirkeverge Oddvar Etnestad og hans medarbeidarar er stolte over både Blomregna og prisen!

Les mer

Rådgiver i gravplassaker Åse Skrøvset

Åse Skrøvset er ansatt som rådgiver i gravplassaker. Hun er utdannet landskapsarkitekt. Skrøvset kan nås på tlf 958 78 444 og e-post aase.skroevset@kirken.no

Les mer

Hvem skal begrave oss?

Som en reaksjon på Stålsett-utvalgets forslag om at den offentlige gravferdsforvaltningen skal overføres til kommunen, har leder i Kirkegårdsforeningen Hans Jakob Nes og direktør i KA Øystein Dahle skrevet en […]

Les mer

Stålsett-utvalget ønsker kommunal gravferdsforvaltning

7. januar overrakte Sturla Stålsett NOU 2013:1 ”Det livssynsåpne samfunn” til kulturminister Hadia Tajik. NOU-en er et forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Et av forslagene utvalget kommer med […]

Les mer