Om Søren Kierkegaard

Kierkegaard

Kierkegaard

For å etablere grunnlaget for hvorfor vi har kalt denne nettsiden Kierkegaard, får du her en kort introduksjon til Søren Kierkegaards liv og verk.

Søren Kierkegaard var en dansk filosof og teolog som er en av de viktigste tenkerne i vestlig filosofi. Hans arbeid har påvirket ikke bare filosofi, men også teologi og samfunnsvitenskap.

Kierkegaards arbeid fokuserte på tre hovedtemaer: individet, troen og Gud. Han mente at sannheten kan bli funnet ved å se på hvordan et individ forstår sin egen eksistens. Han mente også at tro var en måte å finne sannhet på, og at den hjalp folk til å forstå seg selv bedre.

Søren Kierkegaards Frykt og Beven

Kierkegaards Frykt og Beven er et filosofi- og teologisk verk som ble skrevet i 1843. Det er den første delen av Kierkegaards forfatterskap, som han kalte «estetisk». Boken tar for seg den bibelske historien om Abraham, som ble befalt av Gud å ofre sin sønn Isak. Kierkegaard brukte denne historien til å utforske hva det vil si å leve et religiøst liv, så vel som troens og kjærlighetens natur.

Kampen om enten å være kristen eller ateist

Kierkegaards filosofi er basert på ideen om at det er to stadier i livet: det estetiske og det etiske. Det estetiske stadiet er når man lever i en verden av umiddelbarhet og lidenskap. Det etiske stadiet er når man lever i en verden av refleksjon og engasjement.

Kierkegaard mente at det var umulig for mennesker å være både kristne og ateister på samme tid fordi de representerer to ulike stadier av livet.

For å lære mer om Søren Kierkegaard og hans verk kan du gå til Kulturakademiet: https://www.kulturakademiet.no/s%C3%B8ren-kierkegaard